ZSVB na Slovensku

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Novinky

ODBORNÉ SYMPÓZIUM

Odborné sympózium - Manuál komplexnej obnovy bytových domov dňa 25. 6. 2018 o 9,00 hodine v Žiari nad Hronom

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Projekty o Ochrane osobných údajov pre našich členov

Nový partner pri poistení bytových domov

Finančné centrum, a.s. Centrum 27/32 017 01 Považská Bystrica www.financnecentrum.sk www.poisteniebytovychdomov.sk

Charakteristika združenia

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Združenie - ZSVB bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a na poradenskú činnosť. Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás