Na stránke nájdete všetky dôležité informácie a právne úpravy, ktoré bezprostredne súvisia s výkonom vlastníckych práv, správou bytového a nebytového fondu, ako aj informácie o komplexnej obnove bytového domu. Ak máte akékoľvek nejasnosti, otázky alebo podnety, neváhajte a kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom - dôležité kontakty nájdete v tejto sekcii.
 
» 7. ODBORNÉ SYMPÓZIUM
11. októbra 2016 sa v Trnave uskutočnilo 7. odborné sympózium pod názvom "LEGISLATÍVA • OBNOVA • TZB".

Viac informácií o programe nájdete v pozvánke. Fotky už čoskoro.


» ZMENA ADRESY ZSVB NA SLOVENSKU
Dávame do pozornosti zmenu adresy - našu NOVÚ PREVÁDZKU.
NÁJDETE NÁS V KOŠICIACH, NA MASARYKOVEJ 21, na prízemí.
Zmena úradných hodín: Pondelok - Štvrtok, od 10.00 do 17.00.

» INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH ZSVB NA SLOVENSKU
Aktuálne informácie o aktivitách ZSVB na Slovensku a činnosti regionálnych centier, nájdete na našom webe v sekcii AKTIVITY a taktiež pravidelne aj v internom časopise Vlastník - Byt - Bytový dom.

» Zákon č. 182/1993
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva,
práva a povinnosti vlastníkov

» Štátny fond rozvoja bývania - ŠFRB
Zvýhodnené úvery na komplexnú obnovu bytových domov
Typy úverov, podmienky ich získania, tlačivá.

» Zákon č. 657/2004 Z. z.
O tepelnej energetike

» Zákon č. 122/2013 Z. z.
Zákon o ochrane osobných údajov.
SVB a NP je zo zákona prevádzkovateľom informačného systému.

» Zákon č. 50/1976 Z. z.
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Právne vymedzuje základné úlohy a povinnosti účastníkov stavby.

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Združenie - ZSVB bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a na poradenskú činnosť. Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava.
Ústredná kancelária
ZSVB na Slovensku

Sídlo: Južná trieda 93, 040 01 Košice
Prevádzka: Masarykova 21, 040 01 Košice


Úradné hodiny:
pondelok až štvrtok
od 10.00 hod. do 17.00 hod.