ZSVB na Slovensku

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Novinky

POZOR dôležité ...

Nakoľko dňa 12.3.2020 od 6,00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu, oznamujeme, že kancelária ZSVB na Slovensku bude zatvorená do odvolania. Prípadne konzultácie budeme poskytovať emailom, alebo na mobi

Dôležitý oznam...

DOMOVY PORIADOK - Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky

Charakteristika združenia

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Združenie - ZSVB bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a na poradenskú činnosť. Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás