easy responsive web site building

ZSVB na Slovensku

AKTIVITY A ČINNOSŤ ÚK ZSVB NA SLOVENSKU

 AKTIVITY A ČINNOSŤ ÚK ZSVB NA SLOVENSKU

Rok 2016

Zástupcovia ÚK ZSVB na Slovensku sa aj tohto roku / v dňoch 26. – 27.9.2016 / zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom "Tepny nášho bytového domu", ktorú organizovala spoločnosť REHAU, s.r.o. v Brne.

FOTOGALÉRIA


Zástupcovia ÚK ZSVB na Slovensku sa, spolu s ďalšími predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov, zúčastnili verejného zasadnutia pléna Ústavného súdu v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 12.októbra 2016. Zasadnutie sa týkalo návrhu skupiny 47 poslancov NRSR na začatie konania o súlade niektorých ustanovení zákona č. 657 / 2004 Z.z. o tepelnej energetike. Rozhodovanie ústavných sudcov bolo v tomto prípade neobvykle dlhé a nakoniec súd z dvoch predmetov návrhu jeden uznal za protiústavný a druhý nie. K veci sa za ZSVB na Slovensku pre médiá (TV Markíza, RTVS, TA3) vyjadrila Ing. Otília Leskovská, 1.viceprezidentka ZSVB na Slovensku. Podrobnosti k návrhu a výsledku nálezu Ústavného súdu nájdete v samostatnom článku nášho časopisu.


Rok 2015

V dňoch 25. – 27.11.2015 sa v priestoroch Grand hotela Permon na Podbanskom konala v poradí už IX. Medzinárodná konferencia "Komplexná obnova bytových domov 2015". ZSVB na Slovensku sa aktívne zúčastnilo odbornej konferencie s prednáškou "Práva a povinnosti vlastníkov bytov a spoločenstiev pri správe bytového domu", ktorú prezentovala Ing. Otília Leskovská. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia RC ZSVB na Slovensku z Banskej Bystrice, Martina, Žiaru nad Hronom a Košíc. 


SSTP organizovala 12. – 13.11.2015 už 15.konferenciu s medzinárodnou účasťou "Meranie a rozpočítavanie tepla" na Slnečných jazerách v Senci. Konferencie sa za ZSVB na Slovensku zúčastnili pani Petra Jurčáková, pani Ing. Otília Leskovská / ÚK ZSVB na Slovensku / a pán Ing. Július Malý / RC ZSVB na Slovensku ZH /. Pani Ing. Leskovská vystúpila s prednáškou "Pohľad ZSVB na Slovensku na vyhlášku o rozpočítavaní nákladov na teplo". 


V dňoch 6.-7.10.2015 sa na Štrbskom Plese v hoteli Patria konala 13.vedecko – odborná konferencia FACILITY MANAGEMENT – Prevádzka a údržba budov z hľadiska informačných technológií. ZSVB na Slovensku na nej zastupovala pani Ing. Leskovská s prednáškou "Práva a povinnosti vlastníkov bytov a spoločenstiev pri správe bytového domu". 


Zástupcovia ÚK ZSVB na Slovensku sa v dňoch 8.-9.9.2015 zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom "Tepny nášho bytového domu", ktorú organizovala spoločnosť REHAU, s.r.o. v Brne.


ÚK ZSVB na Slovensku uskutočnilo, v spolupráci s firmou REINTER Humenné, dva odborné semináre s témou: "Správa a obnova bytových domov v praxi". Semináre sa konali v mestách Snina / 12.3.2015 / a vo Svidníku / 24.3.2015 / . 


17.6.2015 sa uskutočnil verejný protest k novele zákona o tepelnej energetike v Bratislave pred prezidentským palácom a následným presunom pred budovu Parlamentu SR, kde došlo aj k stretnutiu s poslancami NR SR a odovzdaniu petície.

FOTOGALÉRIA


8.6.2015 hotel YASMIN KOŠICE – seminár SIEA "Hospodárne s teplom a elektrinou v domácnosti" – aktívna účasť s prednáškou – Ing. Leskovská / ÚK ZSVB na Slovensku /.


Ďalší odborný seminár sa konal v Michalovciach, dňa 21.4.2015, za účasti firmy IZOLA Košice s.r.o. Seminára sa zúčastnilo 21 predsedov a členov rád SVB. 


V mesiacoch apríl – máj 2015 absolvovala pani Petra Jurčáková niekoľko výjazdových stretnutí, týkajúcich sa zmien v novele zákona o tepelnej energetike, so spoluúčasťou petičného výboru a ďalších osôb zainteresovaných v tejto veci.


V termíne 2. – 6.3.2015 sa zástupcovia ÚK ZSVB na Slovensku zúčastnili konferencie "VYKUROVANIE 2015" v hoteli SOREA v Starej Ľubovni. 


Dňa 19.2.2015 sa na základe pozvania profesijného člena, firmy REINTER Humenné, zúčastnili Petra Jurčáková a Ing. Otília Leskovská, odborného seminára k obnove bytových domov. 


Dňa 10.2.2015 sa pani Petra Jurčáková zúčastnila seminára k novele zákona o vlastníctve bytov a NP z pohľadu právnika, pána JUDr. Valachoviča.


Na stretnutí petičného výboru, dňa 23.1.2015, bol dohodnutý ďalší návrh na zmenu novely zákona o tepelnej energetike, ktorý bol predložený na schválenie do NR SR. Tento návrh opätovne neprešiel.


Rok 2014

Dlhoročný profes.člen ZSVB na Slovensku - ENERGOBYT s.r.o. Humenné, v spolupráci s ÚK ZSVB na Slovensku usporiadal dňa 13.11.2014 odborný seminár v Humennom s prezentáciou zmien vyplývajúcich z novely č. 205 / 2014 Z.z.. Seminára sa zúčastnili predsedovia SVB z Humenného a okolia, ktorým zabezpečuje služby ENERGOBYT s.r.o. Humenné. Seminára sa zúčastnili aj členovia ZSVB na Slovensku z Vranova nad Topľou, Humenného, Sniny, Svidníka a Medzilaboriec. 


SSTP organizovala už tradične 14. konferenciu s medzinárodnou účasťou "Meranie a rozpočítavanie tepla" v Piešťanoch. Konferencie sa za ZSVB na Slovensku zúčastnili pani Petra Jurčáková, pani Ing. Otília Leskovská / ÚK ZSVB na Slovensku / a pán Ing. Július Malý / RC ZSVB na Slovensku ZH / . 


V dňoch 19. – 21.11.2014 sa v priestoroch Grand hotela Permon na Podbanskom konala v poradí už VIII. Medzinárodná konferencia "Komplexná obnova bytových domov 2014" . ZSVB na Slovensku sa aktívne zúčastnilo odbornej konferencie s prednáškou "Novela zákona o vlastníctve bytov a NP", ktorú prezentovala Ing. Otília Leskovská. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia RC ZSVB na Slovensku z Banskej Bystrice, Martina, Považskej Bystrice a Košíc.


ÚK ZSVB na Slovensku pripravila v spolupráci s Regionálnymi centrami ZSVB na Slovensku sériu odborných seminárov, zameraných na prezentáciu zmien vyplývajúcich z novely zákona č. 205 / 2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP, v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1.10.2014. Odborné semináre sa uskutočnili celkom v siedmich mestách, a to v Bratislave, Martine, Považskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Trnave, Zvolene a Žiari nad Hronom. Prezentáciu nových povinností a zmien, vyplývajúcich z novely, predniesla pani Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku. 


26.06.2014 -  Predbežné pracovné stretnutie predstaviteľov dotknutých organizácií k zákonu o podmienkach správy BD na pôde OSBD v Nitre.  Pripomienky k tomuto zákonu prezentovali za ZSVB na Slovensku prezidentka ZSVB na Slovensku, pani Petra Jurčáková a predseda RC ZSVB na Slovensku Banská Bystrica, pán Mgr. Juraj Škvarka


25.06.2014 -  Pracovné stretnutie predkladateľov návrhu novely zákona č. 182 / 1993 Z.z. v Bratislave Pripomienky k tomuto zákonu boli osobne prerokované na tomto pracovnom stretnutí predkladateľov, spolu so zástupcami MF SR a prezidentkou ZSVB na Slovensku, pani Petrou Jurčákovou. 


07.05.2014, DOD v Rudňanoch. -  RC Košice pod ÚK ZSVB na Slovensku v spolupráci s Klubom pri ZSVB na Slovensku v Spišskej Novej Vsi.  S tématickým zameraním na aktuálne informácie pre činnosť SVB a NP, sústredené na oblasť správy a komplexnú obnovu BD.  


FOTOGALÉRIA


25.04.2014sa konalo zasadnutie Klubu SVB pri ZSVB na Slovensku v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom bolo informovať členov v tejto spádovej oblasti o činnosti klubu, podľa prijatého harmonogramu. 


24.04.2014, DOD v TrenčíneS tématickým zameraním na aktuálne informácie pre činnosť SVB a NP, sústredené na oblasť správy a komplexnú obnovu BD. 

FOTOGALÉRIA


27. - 28.03.2014, CONECO - BratislavaZa ZSVB na Slovensku sa veľtrhu zúčastnila prezidentka ZSVB na Slovensku, pani Petra Jurčáková. V rámci konania veľtrhu CONECO sa vyjadrovala k témam, ktoré úzko súvisia s úsporami energií v BD. 


05. - 07.03.2014sa zástupcovia ZSVB na Slovensku zúčastnili na konferencii "Vykurovanie 2014" v hoteli Sorea v Starej Ľubovni. Diskusné fórum na tému "Správa a prevádzka budov" viedla pani Ing. Otília Leskovská, 1. viceprezidentka ZSVB na Slovensku. 


20.02.2014, PopradRC Košice pod ÚK ZSVB na Slovensku v spolupráci s Klubom SVB pri ZSVB na Slovensku v Poprade.  Odborný seminár zameraný na tému: Ochrana osobných údajov.  Seminár bol doplnený o prednášku na tému Optimálna poistná ochrana pre BD. 


18.02.2014, HumennéRC Košice pod ÚK ZSVB na Slovensku.  Odborný seminár zameraný na tému: Ochrana osobných údajov.  Seminár bol doplnený o prednášku na tému Optimálna poistná ochrana pre BD. 


12.02.2014, Spišská Nová VesRC Košice pod ÚK ZSVB na Slovensku v spolupráci s Klubom SVB pri ZSVB na Slovensku v Spišskej Novej Vsi.  Odborný seminár zameraný na tému: Ochrana osobných údajov.  Seminár bol doplnený o prednášku na tému Optimálna poistná ochrana pre BD. 


rok 2013

20. - 22.11.2013 sa zástupcovia ZSVB na Slovensku aktívne zúčastnili na 7. medzinárodnej konferencii KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU 2013, v hoteli Permon na Podbanskom, s prednáškou : "Zriaďovanie verejných komunikačných sietí v bytových domoch". 


14. - 15.11.2013 sa zástupkyne ÚK ZSVB na Slovensku aktívne zúčastnili na 13. konferencii s medzinárodnou účasťou MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA v Piešťanoch, ktorú organizuje SSTP a ZSVTS, s prednáškou: "Spoločenstvo a vlastná domová kotolňa".


24.10.2013 sa zástupcovia ZSVB na Slovensku zúčastnili odborného seminára "Dopad nových predpisov na významnú obnovu budov" v hoteli ALEXANDRA v Púchove. 


04. až 08.03.2013 sa zástupcovia ZSVB na Slovensku aktívne zúčastnili na konferencii VYKUROVANIE 2013 v hoteli Sorea v Starej Ľubovni, s prednáškami : "Sekcia Facility – Vzdelávanie, základ správy bytového domu a v Sekcii meranie a rozpočítavanie nákladov – Slnečná energia v reálnych podmienkach bytového domu". 


17.01.2013 zvolal Výkonný výbor ZSVB na Slovensku členov ZSVB na Slovensku v SNV, ktorého sa zúčastnili predsedovia SVB v Kežmarku, Rudňanoch a SNV. Účelom stretnutia bola voľba nového predsedu Klubu ZSVB na Slovensku v SNV. 


V spolupráci s Inštitútom bývania v Bratislave, pod vedením Ing. arch. Jaroslavy Zapletalovej, CSc., pripravilo ÚK ZSVB na Slovensku odbornú prezentáciu správy a obnovy bytového fondu, v reálnych podmienkach na Slovensku pre zahraničnú delegáciu z Moldavska. 


Rok 2012

20. - 22.11.2012 sa zástupcovia ZSVB na Slovensku aktívne zúčastnili na 6. medzinárodnej konferencii KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU 2012, v hoteli Permon na Podbanskom, s prednáškou: "Vzdelávanie – základ správy bytového domu". 


15. - 16.11.2012 sa zástupkyne ÚK ZSVB na Slovensku aktívne zúčastnili na 12. konferencii s medzinárodnou účasťou MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA v Piešťanoch, ktorú organizuje SSTP a ZSVTS, s prednáškou : "Praktické skúsenosti s rozpočítavaním tepla v bytových domoch". 


26. - 27.09.2012 sa zástupkyne ÚK ZSVB na Slovensku aktívne zúčastnili na 10. konferencii FACILITY MANAGEMENT 2012 v Bratislave, s prednáškou "Zákonné záložné právo v prospech spoločenstva". 


19.04.2012 sa zástupcovia ÚK ZSVB na Slovensku zúčastnili odborného seminára "Nové trendy v zatepľovaní" , ktorý organizovala spoločnosť WEBER SAINT – GOBAIN v Košiciach. 


28. – 29.03.2012 sa zúčastnili zástupcovia ÚK ZSVB na Slovensku na 33. medzinárodnom veľtrhu CONECO 2012 a 22. medzinárodnom veľtrhu RACIOENERGIA. 


24.02.2012 sa pri príležitosti návštevy mesta Nitra stretli pani Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku a predseda Klubu ZSVB Nitra, pán Ing. Alfonz Gabaš s primátorom mesta Nitra, pánom Jozefom Dvončom. Na tomto stretnutí rokovali o ďalšej spolupráci. 


02. – 03.02.2012 sa zástupkyne ÚK ZSVB na Slovensku zúčastnili na konferencii "Teplárenstvo" v Piešťanoch, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra a Slovenský zväz výrobcov tepla.