free bootstrap website builder

ZSVB na Slovensku

Kontakty

KONTAKTY | ÚK ZSVB na Slovensku 

SÍDLO:

PREVÁDZKA: Masarykova 21, 040 01 Košice


  • sekretariát, administratíva ZSVB na Slovensku
  • prezident ZSVB na Slovensku
  • 1. viceprezident ZSVB na Slovensku


ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok až Piatok od 10.00 do 17.00


  • Osobné konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku poskytujeme počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne.
  • Osobné konzultácie pre nečlenov ZSVB na Slovensku sú spoplatňované 10,- EUR / hod. Termín konzultácie treba dohodnúť vopred.


KONTAKTNÉ OSOBY:

Ing. MONIKA ŠAMKOVÁ

-prezident ZSVB na Slovensku
Mobil: 0907 954 452

Ing. ĽUBOMÍRA ČAPKOVIČOVÁ

-1. viceprezidentka ZSVB na Slovensku
Mobil: 0904 761 399

ONDREJ PAVLANSKÝ

-2. viceprezident ZSVB na Slovensku
Mobil: 0911 517 849

SILVIA FÜGEDYOVÁ

-vedenie administratívnej agendy ZSVB na Slovensku
-zabezpečuje všetky odborné podujatia, ktoré ÚK ZSVB na Slovensku organizuje pre Región Košice pod ÚK ZSVB na Slovensku, ako aj v ďalších regiónoch v spolupráci s regionálnymi centrami ZSVB na Slovensku
-má na starosti administratívu profesijných členov a spolupracujúcich partnerov ZSVB na Slovensku
E-mail: silvia.fugedyova@zsvb.sk
Pevná linka: 055 / 678 24 83
Mobil: 0911 078 248