Novinky

Sympózium v Žiline

Vážení členovia.

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na Odborné Sympózium - Manuál komplexnej obnovy bytových domov, ktoré sa bude konať 27.9.2018 o 8,30 v zasadačke Mestského úradu v Žiline, Nám. obetí komunizmu 1, v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov, so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o., spoločnosťou BYTTERM, a.s. a partnermi EKONORM, PMGSTAV SK s.r.o., Finančné centrum, a.s., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. a UMYJEMTO s.r.o.

Vstup, obed a občerstvenie je bezplatné. Každý účastník zároveň dostane tlačenú verziu Manuál komplexnej obnovy bytových domov.

Prosíme, potvrdiť Vašu účasť na ktorú sa tešíme.


Kolektív ZSVB na Slovensku


pozvanka_sympozium_zilina_web.pdf