Novinky

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE

Na základe dotazov členov ZSVB na Slovensku, či je možné v súčasnosti organizovať zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov a písomné hlasovanie dávame nasledovné stanovisko:

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v súvislosti s vírusom COVID - 19  od 10. marca 2020 oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Na základe tejto skutočnosti neodporúčame organizovať zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov ani vyhlasovať písomné hlasovania. 


Ing. Monika Šamková

prezidentka ZSVB na Slovensku