Novinky

Usmernenie UNMS

Usmernenie úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri výmene meradiel.


usmernenie.pdf