Bezplatné konzultácie
Školenia a legislatíva
Vzorové dokumenty
Energetické poradenstvo
Vzdelávanie a certifikácia
Výhodné ponuky

Novinky a články


Oznam od spoločnosti Finančné centrum


Navýšenie limitu bez potreby hlásenia Policajnému zboru SR pri vandalizme - z aktuálnych 300 € sa tento limit posúva na hranicu 700 €


Upozornenie pre SVB, ktoré majú decentralizovaný zdroj tepla (domové kotolne)


Do 15.02.2024 je povinnosť pre BD s domovými kotolňami podať na OÚ odbor životného prostredia oznámenie emisných a prevádzkových údajov za rok vypustenia znečisťujúcich látok 2023 za prevádzkovateľa ( SVB )


Pozvánka na odborný seminár


POZVÁNKA

27.02.2024 o 16.00 h
(utorok)

v zasadačke
bývalého generálneho riaditeľstva ZŤS,
Thurzova 16 v Martine


Poplatok : členovia 0 €, nečlenovia 5 €.

Ústredná kancelária ZSVB na Slovensku - RC ZSVB Košice

Masarykova 21, 040 01 Košice
Konzultácie
PO – PIA  10:00 – 13:00
tel.: 055 / 6782 483
e-mail: zsvb@zsvb.sk
Osobné konzultácie po telefonickej dohode

Západné Slovensko RC ZSVB Bratislava

Tallerova 2, 811 02 Bratislava
Konzultácie
STREDA 16.00 – 19.00
e-mail: rc.bratislava@zsvb.sk

Stredné Slovensko RC ZSVB Banská Bystrica

Pieninská 21, 974 11 Banská Bystrica
Konzultácie
každý párny týždeň v stredu 16.00 – 18.00
e-mail: rc.b.bystrica@zsvb.sk

Na slovensku máme zastúpenia aj v ďalších mestách ako
Poprad, Humenné, Martin, Levice, Nitra, Prievidza, Považská Bystrica a Žiar nad Hronom.

Kto sme?


Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

 


 

ZSVB na Slovensku je združením poskytujúcim komplexné služby v oblasti vedenia a správy spoločenstiev vlastníkov bytov. Medzi naše kľúčové oblasti patra konzultácie, školenia a vzdelávanie, právna podpora, energetické a nákladové poradenstvo. Naše pobočky a regionálne centrá nájdete na území celého Slovenska. ZSVB na Slovensku je združením poskytujúcim komplexné služby v oblasti vedenia a správy spoločenstiev vlastníkov bytov.


Poradňa Časopis Kontakt

Kde nás
nájdete?

Združenie spoločenstiev
vlastníkov bytov na  Slovensku
Masarykova 21
040 01  Košice