Región Košice pod ÚK ZSVB

KONTAKTY | REGIÓN KOŠICE pod ÚK ZSVB na Slovensku  

REGIÓN KOŠICE pod ÚK ZSVB na Slovensku

Rozhodnutím regionálnej konferencie dňa 6.11.2010 a schválením na Sneme ZSVB na Slovensku v Košiciach dňa 20.11.2010 bolo zrušené RC Košice  a priradené k Ústrednej kancelárii ZSVB na Slovensku ako Región Košice pod ÚK.
  • Úradné hodiny - Pondelok až Piatok od 9.00 h do 14.00 h
  • Osobné konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku poskytujeme v Pondelok až Piatok od 9.00 do 14.00 a počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne.
  • Osobné konzultácie pre nečlenov ZSVB na Slovensku sú spoplatňované 10,- EUR / hod. Termín konzultácie treba dohodnúť vopred.


Ing. MONIKA ŠAMKOVÁ

  • prezidentka ZSVB na Slovensku

          e-mail: zsvb@zsvb.sk

          samkovamonika@gmail.com

          mobil: 0907 954 452


Ing. Ľubomíra ČAPKOVIČOVÁ

  • 1.viceprezidentka ZSVB na Slovensku

          e-mail: zsvb@zsvb.sk 

          lubacapkovic10@gmail.com

          mobil: 0904 761 399

Región Košice

Ing. Marek Varga 
  • člen správnej rady

          Konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku sú poskytované podľa individuálnej dohody.
          e-mail: 

          mobil: 0907 117  395 


Klub ZSVB na Slovensku Poprad

Mgr. Milan PRAŠČÁK 

          Konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku sú poskytované podľa individuálnej dohody.
          e-mail: klub.poprad@zsvb.sk

          mgr.milan.prascak@gmail.com

          mobil: 0908 999 723

Klub ZSVB na Slovensku Spišská Nová Ves

 

          Konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku sú poskytované podľa individuálnej dohody.
          e-mail: klub.snv@zsvb.sk 

          mobil: 

Klub ZSVB na Slovensku Vranov nad Topľou a Humenné

Janka Desiatniková 

          Konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku sú poskytované podľa individuálnej dohody.

          e-mail : janka.desiatnikova@gmail.com

          mobil : 0907 198 795