Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej strány zsvb.sk je:

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku
Masarykova 1644/21
040 01 Košice

IČO: 35 521 660
DIČ: 2020789804

Prezeraním internetovej stránky Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku https://www.zsvb.sk (ďalej len "ZSVB") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby o.z. ZSVB. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. O.z. ZSVB zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

O.z. ZSVB si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom o.z. ZSVB alebo tretích strán zmluvne viazaných s o.z. ZSVB. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom o.z. ZSVB.