Novinky a články

Len pre členov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  (ďalej len „úrad“) preto týmto upozorňuje odberateľov elektriny a plynu

Len pre členov

Stanovisko finančnej správy


Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4/PO/2023/IM Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov daňová a účtovná problematika

 

Len pre členov

Novela zákoníka práce


Národná rada schválila zákon č. 350/2022 Z.z., ktorým sa mení  a dopĺňa  zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Účinnosť zákona je od 1.11.2022.


Energodotácie spustené! - Výzva MH


Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok 21. februára spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu.


Domové kotolne


Bytové domy s domovými kotolňami ( decentralizované zdroje tepla), ktorým zmluvy na dodávku plynu skončili v priebehu minulého roka (2022), mali  ako neregulované subjekty do konca roka 2022 dodávku plynu pre vykurovanie a ohrev teplej vody na úrovni trhových cien


Výzva pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy


Ministerstvo hospodárstva vyhlasuje výzvu pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy


Kto je konečný užívateľ výhod pri správe bytového domu


S pojmom Konečný užívateľ výhod (KUV) sa na Slovensku stretávame už niekoľko rokov.


Upozornenia pre SVB


Dve dôležité upozornenia pre spoločenstvá vlastníkov bytov.


Zmena poštovej adresy RC Banská Bystrica


Od 1. januára sa mení poštová adresa RC Banská Bystrica. Zároveň sa menia aj termíny poskytovania osobných konzultácií. Telefónne a emailové kontakty ostávajú bezo zmeny.

Len pre členov

Investovať do obnovy bytových domov sa oplatí


Vedeli ste, že na Slovensku sa doteraz obnovilo približne 60 percent bytových domov? Zvyšná časť stále na svoj nový šat čaká. Áno, okolo zásadnej obnovy sa toho už popísalo veľa. Je spojená s mnohými mýtmi. Všetky je však možné vyvrátiť a konštatovať, že ak je bytový dom obnovený, mení sa kvalita života jeho obyvateľov. A o to by predsa malo ísť.

Len pre členov

Zateplenie domu alebo bytu na ľubovoľnom podlaží


Ako na zateplenie domu alebo bytu na ľubovoľnom podlaží, rýchlo a efektívne a bez potreby lešenia. Ďalší zo série technologických článkov, ktorý rieší tému zatepľovania a únikov tepla.

Len pre členov

Oprava dažďových zvodov v bytových domoch


Budovy s plochými strechami majú na niektorých miestach zvislé dažďové zvody. Tieto dažďové zvody sú zväčša z liatinových, betónových alebo plastových rúr. Korózia a samotná dilatácia budovy (sadanie, pohyb) poškodzuje samotný zvod.