Novinky a články


Výzva pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy


Ministerstvo hospodárstva vyhlasuje výzvu pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy


Kto je konečný užívateľ výhod pri správe bytového domu


S pojmom Konečný užívateľ výhod (KUV) sa na Slovensku stretávame už niekoľko rokov.


Upozornenia pre SVB


Dve dôležité upozornenia pre spoločenstvá vlastníkov bytov.


Zmena poštovej adresy RC Banská Bystrica


Od 1. januára sa mení poštová adresa RC Banská Bystrica. Zároveň sa menia aj termíny poskytovania osobných konzultácií. Telefónne a emailové kontakty ostávajú bezo zmeny.

Len pre členov

Investovať do obnovy bytových domov sa oplatí


Vedeli ste, že na Slovensku sa doteraz obnovilo približne 60 percent bytových domov? Zvyšná časť stále na svoj nový šat čaká. Áno, okolo zásadnej obnovy sa toho už popísalo veľa. Je spojená s mnohými mýtmi. Všetky je však možné vyvrátiť a konštatovať, že ak je bytový dom obnovený, mení sa kvalita života jeho obyvateľov. A o to by predsa malo ísť.

Len pre členov

Zateplenie domu alebo bytu na ľubovoľnom podlaží


Ako na zateplenie domu alebo bytu na ľubovoľnom podlaží, rýchlo a efektívne a bez potreby lešenia. Ďalší zo série technologických článkov, ktorý rieší tému zatepľovania a únikov tepla.

Len pre členov

Oprava dažďových zvodov v bytových domoch


Budovy s plochými strechami majú na niektorých miestach zvislé dažďové zvody. Tieto dažďové zvody sú zväčša z liatinových, betónových alebo plastových rúr. Korózia a samotná dilatácia budovy (sadanie, pohyb) poškodzuje samotný zvod.

Len pre členov

Postup v prípade zistenia úniku plynu v dome


Ako postupovať v prípade, že zistíte únik plynu v dome - praktický poradca zhrnutý do 10 bodov

Len pre členov

Pár otázok a odpovedí nielen o poistení


Pravidelne dostávame množstvo telefonátov a e-mailov, v ktorých nás predsedovia SVB žiadajú o základné informácie súvisiace nielen priamo s poistením, ale aj s ďalšími službami, ktoré štandardne zabezpečujeme.

Len pre členov

Údržba a čistenie fasád


Biologické napadnutie povrchu fasád je najčastejším nedostatkom zatepľovacích systémov, spôsobujúce nielen estetické, ale aj funkčné znehodnotenie fasády.