Novinky a články


Efektívna správa bytových domov a možnosti ich rozvoja


Pozývame vás na naše spoločné podujatie Organizátormi semináru sú spoločnosť resitech a Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB). Uskotoční sa v utorok 27.6. 2023 v Congress hotel Centrum Košice.


TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023


22. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023 - Prvý krok k energetickej nezávislosti sa koná v dňoch 17. – 19.5.2023 vo Vysokých Tatrách – Štrbské Pleso v hoteli Patria.

Len pre členov

Stanovisko pomoci s energiami


Vážená pani prezidentka,
na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (d'alej len „ministerstvo") ste zaslali stanovisko Združenia vlastníkov bytov na Slovensku vo veci trhu s energiami a rôznymi schémami pomoci, týkajúcich sa bytových domov s kotolňami. V tejto súvislosti Vám oznamujeme nasledovné.

Len pre členov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  (ďalej len „úrad“) preto týmto upozorňuje odberateľov elektriny a plynu

Len pre členov

Stanovisko finančnej správy


Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4/PO/2023/IM Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov daňová a účtovná problematika

 

Len pre členov

Novela zákoníka práce


Národná rada schválila zákon č. 350/2022 Z.z., ktorým sa mení  a dopĺňa  zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Účinnosť zákona je od 1.11.2022.


Energodotácie spustené! - Výzva MH


Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok 21. februára spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu.


Domové kotolne


Bytové domy s domovými kotolňami ( decentralizované zdroje tepla), ktorým zmluvy na dodávku plynu skončili v priebehu minulého roka (2022), mali  ako neregulované subjekty do konca roka 2022 dodávku plynu pre vykurovanie a ohrev teplej vody na úrovni trhových cien


Výzva pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy


Ministerstvo hospodárstva vyhlasuje výzvu pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy


Kto je konečný užívateľ výhod pri správe bytového domu


S pojmom Konečný užívateľ výhod (KUV) sa na Slovensku stretávame už niekoľko rokov.


Upozornenia pre SVB


Dve dôležité upozornenia pre spoločenstvá vlastníkov bytov.


Zmena poštovej adresy RC Banská Bystrica


Od 1. januára sa mení poštová adresa RC Banská Bystrica. Zároveň sa menia aj termíny poskytovania osobných konzultácií. Telefónne a emailové kontakty ostávajú bezo zmeny.