Vzdelávanie a certifikácia

Vzdelanie je niečo, čo vám nikto nevezme

Možnosti rekvalifikácie a aktívnej tvorby legislatívy sú takisto súčasťou našej práce. Pre našich členov ponúkame možnosti rekvalifikácie s certifikáciou EÚ na úrovniach:

  • manažér pri správe domu,
  • manažér ekonomických služieb v SVB.

Ako významná organizácia zastrešujúca vlastníkov bytov celého Slovenska vám ponúkame ďalšie formy spolupráce a vlastného rozvoja:

  • práca v odborných sekciách nášho združenia,
  • aktívna účasť na vedení a smerovaní ZSVB ako volený zástupca v orgnáoch združenia,
  • participácia na aktivítách ako dobrovoľník.

 

Zaujímajú vás možnosti vlastného rozvoja určené výhradne členom ZSVB na Slovensku?
Chcete sa stať členom? Registrujte sa cez náš registračný formulár


Bezplatné konzultácie
Školenia a legislatíva
Vzorové dokumenty
Energetické poradenstvo
Vzdelávanie a certifikácia
Výhodné ponuky