Školenia a legislatíva

Základom úspechu sú informácie

Školenia a znalosť legislatívy sú základné kamene, aby ste svoje SVB dokázali viesť úspešne a efektívne. Pre všetkých našich členov pravidelne prinášame potrebné informácie v rôznych formátoch:

  • školenie a certifikácia správcu SVB na úrovni správa bytového fondu,
  • pravidelné tematické odborné podujatia a sympózia na aktuálne témy,
  • školenie členov orgánov SVB s možnosťou ponuky vlastných služieb,
  • špecializovaný časopis VLASTNÍK | BYT | BYTOVÝ DOM.

Na základe získaných informácií by ste mali byť schopný priebežne zvládať všetky bežné situácie, ktoré správa bytového fondu prináša. Od vyúčtovania energií, vody a stočného, cez bežné susedské spory až po poradenstvo pri prevodoch vlastníckych podielov. Zároveň od nás získate množstvo praktických tipov na riešenie nie bežných situácií.

Naše školenia sú určené výhradne členom ZSVB na Slovensku.
Chcete sa stať členom? Registrujte sa cez náš registračný formulár


Bezplatné konzultácie
Školenia a legislatíva
Vzorové dokumenty
Energetické poradenstvo
Vzdelávanie a certifikácia
Výhodné ponuky