Energetické poradenstvo

Energie a ich úniky sú to, čo najviac ovplyvňuje výdavky

Predbežný energetický audit nie je len o obhliadke nehnuteľnosti s termokamerou. Súčasťou energetického poradenstva je ucelený komplex úkonov, ktorý vplýva na posúdenie efektívnosti a výhodnosti aktuálneho stavu. Hlavné súčasti nášho energetického poradenstva sú:

 • Pomoc pri obnove domu
  Štát dnes poskytuje mnohé stimuly vedúce k zefektívneniu narábania s energiami. Je dobré o nich vedieť a poznať ich, a zároveň zladiť plánovú stratégiu obnovy s aktuálnou situáciou na trhu alebo nástrojmi pomoci. Na tieto rôzne schémy mnohokrát reagujú aj banky a ponúkajú výhodnejšie zdroje financovania
 • Objednávka vykurovania a TÚV
  Teplo, vykurovanie a teplá úžitková voda sú asi najvýraznejšími nákladovými položkami v bytových domoch napojenými na teplárenské spoločnosti a ich rozvody. Zmluvy sú častokrát komplikované a neprehľadné, nehovoriac o rôznych finesách a právnickych kľučkách. Naše skúsenosti vám pomôžu vyvarovať sa budúcich problémov.
 • Posúdenie uzatvorených zmlúv
  Zastupujeme desiatky SVB a poznáme aktuálnu situáciu na trhu. Radi sa bezplatne pozrieme na vaše aktuálne platné zmluvy a poradíme, kde a ako je možné ušetriť, čo je dobré a čo zas nevýhodné.
 • Eliminácia únikov tepla v dome
  Ako významný zástupca vlastníkov bytov máme pravidelný prísun informácií o nových technológiach. A zároveň máme obrovskú databázu vedomostí ako tieto systémy fungujú v praxi. Veľmi radi vám pomôžeme pri riešení izolácií, prevencii únikov tepla aj prípadných možných komplikácií súvisiacich mnohokrát so stretom starých a nových technológií.

Využite naše znalosti a skúsenosti určené výhradne členom ZSVB na Slovensku.
Chcete sa stať členom? Registrujte sa cez náš registračný formulár


Bezplatné konzultácie
Školenia a legislatíva
Vzorové dokumenty
Energetické poradenstvo
Vzdelávanie a certifikácia
Výhodné ponuky