Kontakt

Opýtajte sa

Ústredná kancelária ZSVB na Slovensku - RC ZSVB Košice

Masarykova 21, 040 01 Košice
Konzultácie
PO – PIA  10:00 – 13:00
tel.: 055 / 6782 483
e-mail: zsvb@zsvb.sk
Osobné konzultácie po telefonickej dohode

Západné Slovensko RC ZSVB Bratislava

Tallerova 2, 811 02 Bratislava
Konzultácie
STREDA 16.00 – 19.00
e-mail: rc.bratislava@zsvb.sk

Stredné Slovensko RC ZSVB Banská Bystrica

Pieninská 21, 974 11 Banská Bystrica
Konzultácie
každý párny týždeň v stredu 16.00 – 18.00
e-mail: rc.b.bystrica@zsvb.sk

RC ZSVB Banská Bystrica

Pieninská 21,
974 11 Banská Bystrica
Predseda RC:
Mgr. Juraj ŠKVARKA
Konzultácie: každý párny týždeň
v stredu 16:00 – 18:00
tel.: 0904 385 450
e-mail: rc.b.bystrica@zsvb.sk

RC ZSVB Bratislava

Tallerova 2, 811 02 Bratislava
Predseda RC: Ing. Peter CAKL,
tel.: 0905 777 957
Ing. Miroslav TAKÁČ,
tel.: 0902 400 076
Konzultácie: streda 16:00 – 19:00
e-mail: rc.bratislava@zsvb.sk

Klub ZSVB Poprad

Predseda klubu: Mgr. Milan PRAŠČÁK
Konzultácie: individuálne podľa dohody
tel.: 0908 999 723
e-mail: klub.pp@zsvb.sk;
milan.prascak@hradonline.sk

Klub ZSVB Humenné a Vranov nad Topľou

Janka DESIATNIKOVÁ
Konzultácie: individuálne podľa dohody
tel.: 0907 198 795
e-mail: janka.desiatnikova@gmail.com

Klub ZSVB Levice

Predseda klubu:
Alžbeta KUŠNIERIKOVÁ
Konzultácie: individuálne podľa dohody
tel.: 0908 629 926
e-mail: klub.levice@zsvb.sk

Klub ZSVB Nitra

Predseda klubu:
Pavel ŠMÍDA
Konzultácie: individuálne podľa dohody
tel.: 0903 728 495
e-mail: klub.nitra@zsvb.sk

RC ZSVB Žiar nad Hronom

Predseda RC: Ing. Július MALÝ
Konzultácie: pondelok 13:00 – 15:00
tel.: 045 / 672 22 01, 0905 297 198
e-mail: rc.ziar@zsvb.sk

Klub ZSVB Prievidza

Predseda klubu: Jozef URBAN
Konzultácie: individuálne podľa dohody
tel.: 0905 630 893
e-mail: klub.prievidza@zsvb.sk

Klub ZSVB Považská Bystrica

Predseda klubu: Radoslav HARVANEC
Konzultácie: individuálne podľa dohody
tel.: 0903 716 029
e-mail: klub.povazska@zsvb.sk

RC ZSVB Martin

ul. Thurzova 16, 030 01 Martin
Bývalé GR ZŤS, miestnosť č. 62
Predsedníčka RC: Iveta TOMIOVÁ
Konzultácie: každý párny týždeň v pon-
delok 16:00 – 18:00
tel.: 0905 793 083
e-mail: rc.martin@zsvb.sk;
www.rcmartin.estranky.sk

Na slovensku máme zastúpenia aj v ďalších mestách ako
Poprad, Humenné, Martin, Levice, Nitra, Prievidza, Považská Bystrica a Žiar nad Hronom.