Ústredná kancelária ZSVB

KONTAKTY | ÚK ZSVB na Slovensku

SÍDLO:

PREVÁDZKA: Masarykova 21, 040 01 Košice

  • sekretariát, administratíva ZSVB na Slovensku
  • prezident ZSVB na Slovensku
  • 1. viceprezident ZSVB na Slovensku


ÚRADNÉ HODINY:

pondelok -  piatok od 9,00 do 14,00

  • Osobné konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku poskytujeme počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne.
  • Osobné konzultácie pre nečlenov ZSVB na Slovensku sú spoplatňované 10,- EUR / hod. Termín konzultácie treba dohodnúť vopred.


KONTAKTNÉ OSOBY:

Ing. MONIKA ŠAMKOVÁ

- prezident ZSVB na Slovensku
Mobil: 0907 954 452

Ing. ĽUBOMÍRA ČAPKOVIČOVÁ

- 1. viceprezidentka ZSVB na Slovensku 
Mobil: 0904 761 399

Janka Desiatniková

- 2. viceprezidentka ZSVB na Slovensku
Mobil: 0907 198 795

Valéria Závadská

-vedenie administratívnej agendy ZSVB na Slovensku 
-zabezpečuje všetky odborné podujatia, ktoré ÚK ZSVB na Slovensku organizuje pre Región Košice pod ÚK ZSVB na Slovensku, ako aj v ďalších regiónoch v spolupráci s regionálnymi centrami ZSVB na Slovensku
-má na starosti administratívu profesijných členov a spolupracujúcich partnerov ZSVB na Slovensku 
e-mail: zsvb@zsvb.sk
Pevná linka: 055 / 678 24 83