Novinky

Seminár ZSVB na Slovensku RC Žiar nad Hronom

Regionálne centrum Žiar nad Hronom Vás srdečne pozýva na SEMINÁR pre členov spoločenstiev vlastníkov bytov.

KEDY ? 16.10.2019 o 15,45 hod (streda)

KDE ? Okresný úrad na Nám. Matice slovenskej 8 v Žiari nad Hronom vo veľkej zasadačke na 1. poschodí.

Cena ? Bezplatne, doneste si prosím písacie potreby

Tešíme sa na Vás

Pozvnáka_RCZSVBZH_20191016.pdf