Novinky

POZVÁNKY

Vážení členovia, dovoľte , aby sme Vás pozvali na nasledujúce podujatia :

- VYKUROVANIE 2021

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 29. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu :

Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer  nulovou potrebou energie v dňoch 21. -  25.6.2021 v GRAND Hotel BELLEUVE

Prihláška účastník VYK 21.xlsx

VYK 21_6 WEB.pdf

- 10.ročník SPRÁVA BUDOV 2021 v dňoch 8.-10.9.2021 Hotel Galéria THERMAL Bešeňová.

sprava budov inz.pdf


Tešíme sa na Vašu účasť