Finančné služby a poistenie

PARTNERI ZSVB | KOMPLEXNÉ FINANČNÉ SLUŽBY A POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV 


Slovenská sporiteľňa, s.r.o.

bankovníctvo, finančné služby 


sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

web: www.slsp.sk


Obchodné zastúpenie Bratislava:

Barbora Reindlová

Sídlo: Hálkova 1, 831 03 Bratislava

Mobil: 0910 880 569

e-mail: reindlova.barbora@slsp.sk


Obchodné zastúpenie Zvolen:

Ing. Lenka Holíková

Sídlo: Nám. SNP 6, 960 01 Zvolen

Mobil: 0910 685 462

e-mail: holikova.lenka@slsp.sk


Obchodné zastúpenie Košice:

JUDr. Branislav Bruňo

Sídlo: Štúrova 5, 040 01 Košice

Mobil: 0910 685 635

e-mail: bruno.branislav@slsp.sk


Obchodné zastúpenie Martin:

Sídlo: M. R. Štefánika 9, 036 01 Martin

Ing. Eva Valková

Mobil: 0910 685 576

e-mail: valkova.eva@slsp.sk

Ing. Adriana Svobodová

Mobil: 0910 685 573

e-mail: svobodova.adriana@slsp.sk


Obchodné zastúpenie Žiar nad Hronom:

Ing. Ján Chrobák

Sídlo: Nám. Matice slovenskej 19, 965 01 Žiar nad Hronom

Mobil: 0910 685 473

e-mail: chrobak.jan@slsp.sk------


ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Exkluzívna rámcová zmluva medzi ZSVB na Slovensku a ALLIANZ Slovenskou poisťovňou, a.s.,  ktorá zahŕňa zvýhodnené poistné podmienky pre členov ZSVB na Slovensku. 


Finančné centrum, a.s.

kontaktná osoba: Ing. Vladimír Nosek

adresa: Finančné centrum, a.s., Centrum 27/32, 017 01  Považská Bystrica

telefónny kontakt : 042/466 49 26

mobil: 0907 605 397

e-mail: vladimir.nosek@fc.sk

web: www.financnecentrum.sk

        www.poisteniebytovychdomov.sk


V prípade záujmu zo strany členskej základne o využitie tejto nadštandartnej ponuky kontaktujte  prosím vyššie uvedených partnerov, ktorý sú oprávnený tieto zvýhodnené poistné sadzby pre členov ZSVB  na Slovensku uplatniť. Táto ponuka sa týka aj stávajúcich poistných zmlúv v ALLIANZ Slovenskej poisťovni, a.s. 


------


Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

prvá, najväčšia a najúspešnejšia stavebná sporiteľňa na Slovensku,  ktorá už viac ako dve desaťročia financuje kúpu, výstavbu a obnovu bývania 


adresa: Bajkalská 30, P.O.BOX 48, 829 48 Bratislava

telefón: 02 / 58 55 58 55 

Web: www.pss.sk 


Regionálna pobočka Nitra: 

Štefánikova 51, 949 01 Nitra, telefón: 037 / 652 22 73 


Regionálna pobočka Trenčín: 

Rozmarínová 4 , 911 01 Trenčín, telefón: 032 / 744 12 53 


Regionálna pobočka Žilina: 

Národná 8, 010 01 Žilina, telefón: 041 / 562 48 29 


Regionálna pobočka Banská Bystrica: 

Na troskách 22, 974 01 Banská Bystrica, telefón : 048 / 415 57 87 


Regionálna pobočka Poprad: 

Nám.sv.Egídia 68 / 6, 058 01 Poprad, telefón : 052 / 77 21 552 


Regionálna pobočka Prešov: 

Hlavná 56, 080 05 Prešov, telefón: 051 / 77 34 148 


Regionálna pobočka Košice: 

Mlynská 28, 040 01 Košice, telefón: 055 / 62 34 077