Služby pre teplo a vodu

PARTNERI ZSVB | KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRE TEPLO A VODU  


AB Facility s.r.o.

údržba, servisy a revízie VTZ, hydraulické vyregulovanie rozvodov, výmena a montáž vodomerov,

pomerových rozdeľovačov, upratovanie interiérov, exteriérov – letná aj zimná údržba, údržba zelene 


kontaktná osoba: Ing. Mária Krajňáková

adresa: Kukucínova 7, 040 01 Košice

telefón: 055 / 677 17 05

mobil: +421 905 496 825

e-mail: info.sk@abfacility.com

web: www.abfacility.sk


BYP s. r. o.

výroba a rozvod tepla 


adresa: Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok

telefón: 044 / 522 22 44-5

fax: 044/522 26 83


kontaktná osoba: Ing. Jana Strnisková

mobil: 0905 712 051

e-mail: strniskova@byplh.sk


kontaktná osoba: Ing. Miloš Barák – konateľ

mobil: 0905 964 488

web: www.byplh.sk


Certa K, s.r.o.

dodávka a montáž vodomerov, pomerových rozdeľovačov vykur. nákladov, rozvodov ústredného kúrenia, vody, plynu a ich rekonštrukcia 


kontaktná osoba: Juraj Kučerka

adresa: Murániho 33/6, 949 11 Nitra

mobil: 0948 480 050

e-mail: certak@certak.sk

web: www.certak.sk


ENERGIA REAL, s.r.o.

voda, kúrenie, plyn, energetika, projekčná a inžinierska činnosť, alternatívne zdroje energií a ich aplikácia v oblasti vykurovania a TÚV 


kontaktná osoba:

Viktor Ujco, 0915 677 181, e-mail: ujco@energiareal.sk

Ing. Ján Šmelík – konateľ, mobil: 0907 993 400, e-mail: smelik@energiareal.sk

Peter Štefanco – konateľ, mobil: 0918 697 942, e-mail: stefanco@energiareal.sk


adresa: Ludmanská 1, 040 11 Košice

web: www.energiareal.sk


ENERGOKONTROL, s.r.o. Považská Bystrica

hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV, dodávka a montáž meračov tepla a vody 


kontaktná osoba: Ing. Antonín Heimlich

adresa: Nábrežná 2969, 017 01 Považská Bystrica

telefón: 042 / 42 60 691

mobil: 0903 558 060

e-mail: ekpov@stonline.sk

web: www.energokontrol.sk


Epitrend, s.r.o.

výstavba vlastných zdrojov kúrenia a teplej vody pre bytové a rodinné domy (tepelné cerpadlá) 


Pobočka Košice:

adresa: Rastislavova 104 – vstup cez Južnú triedu č. 121, 040 01 Košice

konateľ: Martin Joščak, M: +421 907 298 472, E: joscak@epitrend.sk

kontaktná osoba: Daniel Hric, M: +421 915 979 909, E: hric@epitrend.sk


Pobočka Bratislava:

adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava

kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Urdzik, M: +421 903 590 125, E: urdzik@epitrend.sk

web: www.epitrend.sk


ista Slovakia, s.r.o.

komplexné služby v oblasti merania a rozpočítavania nákladov na teplo, vodu a ostatných nákladov, spojených s užívaním bytov a NP. 

Celosvetový dodávateľ meracích zariadení - rádiové systémy, pomerové rozdeľovače tepla, merače tepla, vodomery, zbernice dát a ďalšie. 


kontaktná osoba: Jana Slobodová

Mobil: 0918 639 260

e-mail: jana.slobodova@ista.sk


adresa: Podunajská 25, 821 06 Bratislava

telefón: 02 / 402 409 99

e-mail: ista@ista.sk

web: www.ista.sk


KOMPLET s.r.o.

elektroinštalácie, vodoinštalácia, kúrenie, čistenie kanalizácií, NON – STOP havárijná služba


kontaktná osoba: Peter Plávala


adresa: Trebišovská 3, 821 02  Bratislava

telefón: 02/4342 79 66

telefón: 02/4342 79 69

mobil: 0905 610 190 – havarijná služba

e-mail:  komplet@komplet.sk

web : www.komplet.sk


PROSERVIS Strážske s. r. o.

komplexné služby pre teplo a vodu - výmena stupačkových rozvodov vody, odpadu, plynu, vzduchotechniky, 

demontáž azbestových materiálov zo stavieb 


kontaktná osoba: Miroslav Patlevič

adresa: Mierová 101, 072 22 Strážske

telefón: 056 / 649 12 23

fax: 056 / 649 12 23

mobil: 0907 943 979

e-mail: proservis@proservis.sk

web: www.proservis.sk


Regena ES s.r.o. Strážske

vodomery, pomerové rozdeľovače + tepelná údržba, rekonštrukcie rozvodov vody, 

kanalizácie (vrátane likvidácie azbestu), plynu, termostatizácia a hydraulické vyregulovanie 


kontaktná osoba: Ing. Miroslav Majirský, Ing. Tibor Herbst

adresa: Mierová 142, 072 22 Strážske

telefón: 056 / 285 0080

Mobil: 0905 622 489, 0905 622 493

e-mail: regenaes@regenaes.sk

web: www.regenaes.sk


REHAU s.r.o.

dodávateľ systémov pre vnútro budov - moderné vykurovanie a chladenie, elektro, plyn,

voda, priemyselné rúry a rozvody stlačeného vzduchu, solárna technika, fotovoltaika, tepelné čerpadlá 


kontaktná osoba: Ing. Igor Krajčovič

adresa: Kopčianska 82/A, 850 00 Bratislava

Mobil: 0905 449 441

e-mail: igor.krajcovic@rehau.com

web: www.rehau.sk


TWINLOGY, s.r.o.

Dodávatel elektriny a plynu pre domácnosti, SVB a NP, firmy, organizácie. 


Sídlo : Závodská cesta 2945 / 38, 010 01 Žilina

Korešpondencná adresa : P.O.BOX C – 41, 010 01 Žilina


Kontaktná osoba: 

Ing. Michal Daníšek, 0911 034 840,

Email: michal.danisek@twinlogy.com

Web : www.twinlogy.com 


TECHEM spol. s r. o. 

komplexné Inteligentné riešenia na meranie spotreby tepla a vody bez vstupu do bytov. 

Dlhoročné skúsenosti s individuálnym meraním a rozpočítavaním spotreby energií. 


kontaktná osoba: Miriam Ščibravá

adresa: Hattalova 12, 831 03 Bratislava

tel. č.: 02/ 4910 64 11-17

fax: 02/ 4910 64 40


pobočka: ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica

tel. č.: 048/ 416 41 46


pobočka: Popradská 68, 040 01 Košice

tel. č.: 055/ 370 04 01


pobočka: T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky

tel. č.: 035/ 642 04 24 


e-mail: techem@techem.sk

web: www.techem.sk


TECHNOSPOL SLOVAKIA s.r.o. 

Komplexné služby pre teplo a teplú vodu, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a rozvodov teplej vody, rozpočítavanie spotreby energií, montáž vodomerov a meračov tepla, komplex.výmena rozvodov, vrátane demontáže azbestu, čistenie kanalizácie. 


sídlo: Mikovíniho 407 / 16, 949 01 Nitra

prevádzka: Esterházyovcov 709/12, 924 01 Galanta


kontaktná osoba: Katarína Beňová

Mobil: 0903 606 467

e-mail: technospol@technospol.sk

web: www.technospol.sk


Vyregulovanie.sk, spol. s r.o.

hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a rozvodov teplej vody, spracovanie metodiky rozpočítavania tepla na vykurovanie a pod. 


kontaktná osoba: Ing. Matej Gerboc

adresa: 1. mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš

Mobil: 0910 943 118

e-mail: gerboc@vyregulovanie.sk

web: www.vyregulovanie.sk