Správa nehnuteľnosti

PARTNERI ZSVB | ZABEZPEČENIE A OCHRANA BUDOV, POŽIARNA OCHRANA 

BYP s. r. o.

správa bytov a nebytových priestorov 


adresa: Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok

telefón: 044 / 522 22 44-5

fax: 044/522 26 83


kontaktná osoba: Ing. Jana Strnisková

mobil: 0905 712 051

e-mail: strniskova@byplh.sk


kontaktná osoba : Ing. Miloš Barák – konateľ

mobil : 0905 964 488

web: www.byplh.sk


------


BYTHOS s. r. o.

správcovská spoločnosť, správa bytových domov 


kontaktná osoba: Naďa Čemová

adresa: Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica

telefón: 048/414 53 93, 414 50 95

fax: 048/414 53 93

mobil: 0915 833 836, 0910 904 188

e-mail: bythos@bythos.sk

web: www.bythos.sk


------


BYTSPOL s.r.o. 

správa bytového a nebytového fondu, ekonomické služby pre SVB a NP, mandatár SVB a NP 


kontaktná osoba: Ing. Július Malý

adresa: A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom

telefón: 045/672 22 01

mobil: 0918 487 731

e-mail: bytspol@bytspol.sk

web: www.bytspol.sk


------


DWELL Henrieta Múdra

správa bytových domov, zabezpečovanie činností a služieb spojených s prevádzkou objektov, zariadení a budov, sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností 


kontaktná osoba: Henrieta Múdra

adresa: Nálepkova 4040/26, 036 01 Martin

prevádzka: Kukučínova 1, 036 01 Martin

telefón: 043/428 82 96

mobil: 0905 817 624

e-mail: mudrahenrieta@gmail.com

web: www.uni.biznisweb.sk


------


ENERGOBYT s.r.o. Humenné

správa bytov a nebytových objektov, montáž a údržba energetických zariadení, stavebná činnosť a revízie, prenájom priestorov a zariadení 


kontaktná osoba: Ing. Andrej Bača ml.

adresa: Lipová 1, 066 01 Humenné

mobil: 0907 949 165

e-mail: andrejbaca@energobythe.sk

web: www.energobythe.sk


------


HEDEROVÁ EVA

správa bytových domov 


kontaktná osoba: Eva Hederová

adresa: Rumunskej armády 2, 036 01 Martin

telefón: 043 / 413 17 38

mobil: 0908 930 095

e-mail: e.hederova@gmail.com


------


HRAD, spol. s r.o.

správa a údržba bytového a nebytového fondu 


kontaktná osoba: Mgr. Milan Praščák

adresa: Murgašova 88/10, Poprad

mobil: 0908 999 723

e-mail: mgr.milan.prascak@gmail.com------


HT sprav, s. r. o. 

správcovská činnosť, tepelná regulácia 


kontaktná osoba: Ing. Pavla Tršková

mobil: 0948 455 944

kontaktná osoba: Jaroslav Trško 

mobil: 0948 350 570

adresa: Nábrežná 2969, 017 01 Považská Bystrica

e-mail: htsprav@htsprav.sk

web: www.htsprav.sk


------


Hugo Soft s.r.o.

predaj software pre SVB - HUGO SVB 


kontaktná osoba: Katarína Kleinová

adresa: Nálepkova 4048/3, 036 01 Martin

telefón: 043/428 96 25

mobil: 0905 722 180

e-mail: sprava@bytov.sk

web: www.hugosoft.sk


------


Ing. Igor Hantke SVB správa bytov 

správa bytového a nebytového fondu, ekonomické služby pre SVB a NP 


kontaktná osoba: Ing. Igor Hantke

adresa: Kpt. Jaroša 5, 040 22 Košice

mobil: 0917 358 130

e-mail: hantke@post.sk

web: www.svb-sprava.sk


------


Ing. Marek Varga - SPRÁVA BYTOV

správa bytového a nebytového fondu, ekonomické služby pre SVB a NP, mandatár SVB a NP 


kontaktná osoba: Ing. Marek Varga

adresa: Obchodná 2, 040 11 Košice

mobil: 0907 117 395

e-mail: spravasvb@gmail.com


------


Ing. Miroslav Šiba GAMAX 

správa a údržba bytového a nebytového fondu, účtovnícke služby pre SVB 


kontaktná osoba: Ing. Miroslav Šiba

adresa: Partizánska 2509/38, 066 01 Humenné

mobil: 0918 414 664

e-mail: gamax@gamax-sk.eu

web: www.gamax.eu, www.nasedomy.eu


------


INŠTITÚT BÝVANIA spol. s r.o.

vzdelávacie a informačné centrum podpory bývania, súkromný výskumný a projektový ústav – ČESTNÝ ČLEN ZSVB na Slovensku 


kontaktná osoba: Ing. arch. Jaroslava Zapletalová, CSc.

adresa: Prešovská 39, 821 08 Bratislava

telefón: 02 / 5557 52 19

fax: 02 / 5557 52 19

e-mail: jzapletalova@instbyv.sk

web: www.instbyv.sk


------


MM Solid Service s.r.o.

správa bytov a budov, ubytovanie, prenájom, vedenie účtovníctva, realizácia stavieb a ich zmien 


kontaktná osoba: Mária Marková

adresa: Slovanská 6, 917 02 Trnava

mobil: 0907 753 597

e-mail: info@mmsolid.sk

web: www.mmsolid.sk


------


MOLNÁR Ladislav - Domová správa

správcovská spoločnosť, správa bytových domov 


kontaktná osoba: Ladislav Molnár

adresa: Jánošíkova 1, 979 01 Rimavská Sobota

mobil: 0907 856 239

e-mail: domovasprava@rsnet.sk


------


MOROZOVÁ MARTINA

správa a údržba bytového a nebytového fondu, účtovnícke služby pre SVB 


kontaktná osoba: Martina Morozová

adresa: Dargovských hrdinov 1830 / 16, 066 01 Humenné

mobil: 0905 640 167

e-mail: martinamorozova@gmail.com


------


SPOLBYT, s.r.o. Poprad

správcovská spoločnosť 


adresa: Tomášikova 2940/2, 058 01 Poprad

kontaktná osoba: Jozef Beck

mobil: 0903 62 11 77

fax: 052 / 773 37 76

telefón: 052 / 773 37 78

e-mail: spolbyt@spolbyt.sk

web: www.spolbyt.sk


------


SPRÁVA BYTOV ZVOLEN s. r. o.

správa bytových domov 


kontaktná osoba: Mgr. Alica Fottová

adresa: V. P. Tótha 17, 960 01 Zvolen

telefón: 045/542 90 43

fax: 045/542 90 43

mobil: 0910 987 665, 0915 812 151

e-mail: sbzv@azet.sk


------


SPRÁVA PB, s.r.o.

správa bytového a nebytového fondu, účtovníctvo a ekonomické služby 

pre SVB a NP, mandatár a predseda SVB a NP 


kontaktná osoba: Radoslav Harvanec

adresa: Mošteníkova 528 / 49, 017 01 Považská Bystrica

mobil: 0903 716 029

e-mail: info@spravapb.sk

web: www.spravapb.sk


------


TECHNOSPOL SLOVAKIA s.r.o. 

Komplexné služby pre teplo a teplú vodu, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a rozvodov teplej vody, 

rozpočítavanie spotreby energií, montáž vodomerov a meračov tepla, komplex.výmena rozvodov, vrátane demontáže azbestu, čistenie kanalizácie. 


sídlo: Mikovíniho 407 / 16, 949 01 Nitra

kontaktná osoba: Katarína Beňová

prevádzka: Esterházyovcov 709/12, 924 01 Galanta

Mobil: 0903 606 467

e-mail: technospol@technospol.sk

web: www.technospol.skVSD, s.r.o.

správa bytov Bratislava


kontaktná osoba: Peter Plávala

adresa: Trebišovská 3, 821 02 Bratislava

telefón:  02 / 4342 79 67

telefón:  02 / 4342 79 68


e-mail: vsd@vsd.sk

web: www.vsd.sk