Bezplatné konzultácie
Školenia a legislatíva
Vzorové dokumenty
Energetické poradenstvo
Vzdelávanie a certifikácia
Výhodné ponuky

Novinky a články

Len pre členov

ÚRSO -niekoľko praktických rád pre odberateľov o vyúčtovaní


Otázka: Do konca mája dostanem vyúčtovanie za spotrebu tepla a teplej vody za minulý rok. Čo mám robiť, ak sa mi vyúčtovanie nepozdáva, na koho sa mám obrátiť?
Úrad: V takom prípade by ste mali podať reklamáciu svojmu spoločenstvu vlastníkov bytov, respektíve správcovi domu.

 


Pozvánka na odborný seminár


Odborný seminár ZSVB na Slovensku, ktorý sa uskutoční dňa 6. apríla 2024 (sobota) o 09:00 h v Košiciach v priestoroch Congress hotela CENTRUM, salónik Einstein 2 Južná trieda 2A, 040 01 Košice


Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky


Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú ako špecifická forma právnickej osoby
definované v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov“).

Ústredná kancelária ZSVB na Slovensku - RC ZSVB Košice

Masarykova 21, 040 01 Košice
Konzultácie
PO – PIA  10:00 – 13:00
tel.: 055 / 6782 483
e-mail: zsvb@zsvb.sk
Osobné konzultácie po telefonickej dohode

Západné Slovensko RC ZSVB Bratislava

Tallerova 2, 811 02 Bratislava
Konzultácie
STREDA 16.00 – 19.00
e-mail: rc.bratislava@zsvb.sk

Stredné Slovensko RC ZSVB Banská Bystrica

Pieninská 21, 974 11 Banská Bystrica
Konzultácie
každý párny týždeň v stredu 16.00 – 18.00
e-mail: rc.b.bystrica@zsvb.sk

Na slovensku máme zastúpenia aj v ďalších mestách ako
Poprad, Humenné, Martin, Levice, Nitra, Prievidza, Považská Bystrica a Žiar nad Hronom.

Kto sme?


Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

 


 

ZSVB na Slovensku je združením poskytujúcim komplexné služby v oblasti vedenia a správy spoločenstiev vlastníkov bytov. Medzi naše kľúčové oblasti patra konzultácie, školenia a vzdelávanie, právna podpora, energetické a nákladové poradenstvo. Naše pobočky a regionálne centrá nájdete na území celého Slovenska. ZSVB na Slovensku je združením poskytujúcim komplexné služby v oblasti vedenia a správy spoločenstiev vlastníkov bytov.


Poradňa Časopis Kontakt

Kde nás
nájdete?

Združenie spoločenstiev
vlastníkov bytov na  Slovensku
Masarykova 21
040 01  Košice