Bezplatné poistenie zodpovednosti pre predsedov SVB

01. 02. 2020

Len pre členov
Nie ste členom

Pre našich členov sme priniesli ďalší významný benefit v podobe bezplatného poistenia zodpovednosti pre predsedov SVB.Pre našich členov sme priniesli ďalší významný benefit v podobe bezplatného poistenia zodpovednosti pre predsedov SVB. Nakoľko toto poistenie platíme naším členom my a je to benefit zo strany ZSVB, do poistenia sú zaradené všetky naše členské SVB aj keď nemajú uzavretú poistnú zmluvu na dom v poisťovni Allianz, Slovenská poisťovňa a.s.

Výhody členstva v ZSVB na Slovensku s poistením:

  • Do poistenia sú automaticky zaradené všetky SVB, ktoré sú členmi ZSVB,
  • Poistenie automaticky zaniká ukončením členstva SVB v ZSVB,
  • Poistenie je pre SVB bezplatné,
  • Poistení sú predsedovia spoločenstiev, ktoré sú zaradené do PZ,
  • Poistením sú kryté škody súvisiace s výkonom správy bytov&...
    ...........................