Energodotácie spustené! - Výzva MH

28. 02. 2023

Verejný

 

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok 21. februára spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu.

Viac informácií: https://www.mhsr.sk/press/ministerstvo-hospodarstvo-vydalo-usmernia-tykajuce-sa-kompenzacie-dodavky-elektriny-a-plynu-pre-malych-odberatelov-a-vybranych-zranitelnych-odberatelov?csrt=15652436635051679436