Investovať do obnovy bytových domov sa oplatí

01. 02. 2020

Len pre členov
Nie ste členom

Vedeli ste, že na Slovensku sa doteraz obnovilo približne 60 percent bytových domov? Zvyšná časť stále na svoj nový šat čaká. Áno, okolo zásadnej obnovy sa toho už popísalo veľa. Je spojená s mnohými mýtmi. Všetky je však možné vyvrátiť a konštatovať, že ak je bytový dom obnovený, mení sa kvalita života jeho obyvateľov. A o to by predsa malo ísť.Vedeli ste, že na Slovensku sa doteraz obnovilo približne 60 percent bytových domov? Zvyšná časť stále na svoj nový šat čaká. Áno, okolo zásadnej obnovy sa toho už popísalo veľa. Je spojená s mnohými mýtmi. Všetky je však možné vyvrátiť a konštatovať, že ak je bytový dom obnovený, mení sa kvalita života jeho obyvateľov. A o to by predsa malo ísť.

Znižovanie energetickej náročnosti

Väčšinu bytových domov u nás postavili v 80-tych
rokoch minulého storočia. Určite uznáte, že ich obnova je nevyhnutná. Našťastie, väčšia časť z nich už revitalizáciou prešla. Obnove tiež nahráva aj to, že budovy spotrebujú 40 percent energií. Energetickú náročnosť teda treba rozhodne znižovať. Nielen preto, aby sme šetrili naše peniaze, ale aj kvôli záväzkom, ku ktorým sme pristúpili v rámci Európskej únie. Od tohto roku je dokonca nutné stavať budovy s nulovou potrebou energie. Záväzok znižovať energetickú náročnosť budov je záväzkom celej spoločnosti. Prvá stavebná sporiteľňa k nemu pristupuje zodpovedne. Poskytuje úvery na obnovu bytových, ale aj rodinných domov. Tento účel je pritom najčastejším účelom použitia prostriedkov zo stavebného sporenia.

Obnovu potrebuje každý dom

Ak má byť bytový dom pre vlastníkov bytov bezpečný a úsporný, určite potrebuje rekonštrukciu. Najmä, ak má 20 a viac rokov. Obnova je v prvom rade o predĺžení životnosti budovy až o 25 rokov, ale aj o bezpečnosti bývania. Odstránia sa pri nej všetky poruchy obvodového plášťa a vysunutých konštrukcií, odstráni sa zatekanie. Rovnako sa zlepší tepelná pohoda. Obnovou sa tiež odstránia hygienické nedostatky stavby a výrazne zlepší architektonický vzhľad domu. A navyše, zhodnotí sa majetok vlastníkov bytov. Každá obnovená bytovka totiž naberá na hodnote, a pri prípadnom predaji bytu má jeho vlastník lepšiu východiskovú pozíciu.

V prvom rade však treba upozorniť na fakt, že obnovený bytový dom šetrí jeho obyvateľom peniaze.

Ak sa urobí komplexná revitalizácia takpovediac od hlavy až po päty, inak povedané od strechy až po pivničné priestory, vlastníci bytov sa môžu tešiťna úsporu nákladov. Zásadná obnova pritom zahŕňa rekonštrukciu strechy, zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien a dverí, rekonštrukciu elektrických rozvodov, výmenu výťahov a ďalšie práce. Takáto revitalizácia prináša aj zásadné zmeny v živote obyvateľov bytového domu. Z našich dlhoročných skúseností vyplýva, že vie priniesť úsporu až 60 percent pôvodných nákladov na teplo. A to už je naozaj zaujímavé číslo. Pripomíname aj to, že skutočne kvalitnú obnovu urobia iba certifi kované fi rmy, ktoré vedia, ako na to. Preto odporúčame všetkým záujemcom o revitalizáciu bytových domov, aby sa obrátili na odborníkov jednak v technickej a projekčnej časti, pri výbere realizátora stavby, ale aj na fi nancovanie obnovy bytového domu.

Ako obnovu zafinancovať

Obyvatelia bytov a domov mávajú obavy pri žiadosti o úver, či ho vôbec dokážu splácať. Žiadny strach. Splátka úveru sa rovná úspore na energiách. Niekedy úspora splátky aj o čosi prevýši. Vyplýva to z našich 20-ročných skúseností. Obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne za ten čas absolvovali stovky schôdzí vlastníkov bytov a konkrétne vysvetľovali, že fi nancovanie obnovy prostredn&iac...
...........................