Nie je obnova ako obnova - Výmena balkónov

01. 02. 2020

Len pre členov
Nie ste členom

Obnova panelového domu nespočíva iba v zateplení obvodových konštrukcií – fasády, strechy, výmeny okien, dverí, oprav kanalizačných, vodovodných a plynových potrubí, oprav výťahov, sanácie balkónov - žiaľ, niekedy iba výmenou zábradlí. Všetko toto má prispieť k tomu, aby sa zvýšil komfort nášho bývania.Ale čo tak ponúknuť ešte viac? O to sa snaží firma EKONOMSERVIS, ktorá nevykonáva sanáciu balkónov a lodžií iba klasickým spôsobom, ale v prípade, že sa vlastníci rozhodnú riešiť túto obnovu moderným a elegantnejším spôsobom ako máme možnosť vidieť na obrázkoch výstavbou železobetónových lodžií EKONORM – SK takéto riešenie im prinesie viac radosti a pohody.

Lodžie plné pohody

Toho času naša spoločnosť EKONOMSERVIS, s.r.o. má zrealizovaných niekoľko tisíc predsadených lodžií plných pohody. Naše referencie môžte vidieť už vo viacerých mestách na Slovensku ako napr. Bytča, Martin, Senica, Holič, Skalica, Bratislava, Trnava, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Žilina, Čadca, Uhrovec, Gelnica, Trenčín, Senec, Sládkovičovo, Jablonica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Michalovce a v iných zatiaľ sme v štádiu prípravy projekčnej dokumentácie (viď foto z realizácií).

„Poškodené balkóny si veľakrát vyžadujú náročnejšie a komplexnejšie riešenia a investície do ich rekonštrukcií sú často vyššie ako ich reálna úžitková hodnota a predĺžená životnosť. Nehovoriac o tom, že postupne sa požiadavky na teplotechniku bytových domov sprísňujú. V platnosti od roku 2016 sú nové normy, kde hrúbkou zateplenia sa ešte výraznejšie uberie z už teraz malého pôvodného balkóna či loggie. Práve preto vznikol nápad odstránenia starých balkónov a ich nahradenie novými predsadenými lodžiami. Spolu s tímom statikov a projektantov sa podarilo vyvinúť nový systém výstavby lodžií, ktorý je aplikovateľný na panelové i tehlové zostavy domov. Tento systém t.j. lodžie EKONORM - SK samozrejme striktne zohľadňujú návrhové kritériá
súčasne platných noriem nielen v oblasti uvažovaného úžitného zaťaženia (STN EN 1991-2-1 u lodžie = 400kg/m2), zaťaženia vetrom (STN EN 1991-1-4/NA v závislosti lokality sa uvažuje fundamentálna rýchlosť vetra buď 24,0m.s-1 , resp. 26,0m.s-1 ), ale i zaťaženie seizmickými účinkami (STN EN 1998-1/NA), čím predstavujú konštrukcie navrhované pre súčasné potreby a požiadavky nie len zákazníka ale i slovenskej legislatívy.

Na systém predsadených montovaných železobetónových lodžií EKONORM-SK sme ako prvý získali certifikát Technického skúšobného ústavu stavebného.

Stavebno-konštrukčné a dizajnové riešenia

„Týmito lodžiovými systémami môžeme nahradiť staré betónové balkóny, ako i staré kovové závesné balkóny, ľudovo povedané lodžie s polovysunutou podlahovou balkónovou doskou so zábradlím, Francúzke balkóny (pozn. t.j. iba zábradlie). Lodžie ale môžeme postaviť ako na nezateplené obytné domy, tak i na už zateplené objekty a aj na miestach, kde doteraz neboli, a tak
zvýšiť komfort bývania ako u panelových, tak i u tehlových obytných domoch. Rozšírením lodžií vzniká väčší priestor, ktorý možno využiť aj inak ako len na skladovanie nepotrebných vecí v domácnosti. Takéto lodžie poskytujú dostatok komfortu na príjemné posedenie a relax, ako i rôzne iné využitie. Lodžie môžu byť hlboké až 1,5 metra a široké 3,6 m, či prípadne i viac. Ponúkame viacero dizajnových alternatív. Základné alterna...
...........................