Oprava dažďových zvodov v bytových domoch

01. 02. 2020

Len pre členov
Nie ste členom

Budovy s plochými strechami majú na niektorých miestach zvislé dažďové zvody. Tieto dažďové zvody sú zväčša z liatinových, betónových alebo plastových rúr. Korózia a samotná dilatácia budovy (sadanie, pohyb) poškodzuje samotný zvod.Budovy s plochými strechami majú na niektorých miestach zvislé dažďové zvody. Tieto dažďové zvody sú zväčša z liatinových, betónových alebo plastových rúr. Korózia a samotná dilatácia budovy (sadanie, pohyb) poškodzuje samotný zvod. Tieto dažďové zvody sú zväčša poskladané z dvoj, troj alebo štvormetrových rúr do hrdla. Oprava týchto zvodov je problematická a nákladná. Je nutné otvárať buď steny alebo šachty, aby sa tieto rúry vymenili. Pri viacpodlažných budovách (obytných domoch), je nutné vojsť do každého bytu v danom vchode aby sa tieto rúry jednak demontovali a znova namontovali. Je nutné dohodnúť aby jednotlivý majitelia bytov boli v čase výmeny zvodu doma. Medzi jednotlivými podlažiami je nutné rozbiť podlahu a následne ju opraviť. To znamená, že na výmenu zvodov je nutné búrať.

Ideálne z tohto dôvodu na opravu zvodov je vložka RAINFLEX. Pred samotnými vložkovaním je nutná obhliadka s prekamerovaním zvodu.

Vložku RAINFLEX vtiahneme do jestvujúceho dažďového zvodu ešte v mäkkom stave. Na streche nad zvodom RAINFLEX pripevníme na vrchnú hlavu zavesíme s pootvoreným ventilom na štvornožku. Do zvodu postupne spúšťame ohybnú hadicu, až kým sa hadica nedostane na najnižšie podlažie, kde ju vytiahneme cez čistiaci otvor alebo máme celý spodok odmontovaný. Na koniec RAINFLEX-u namontujeme hlavu s ventilom na prívod horúcej pary cca 108˚C pod tlakom 0,2 Bar a odvodom kondenzátu, ktorú spätne využívame do vyvíjača pary. Po namontovaní spodnej hlavy spúšťame vytvrdzovanie samotné...
...........................