Oznam od spoločnosti Finančné centrum

22. 06. 2024

Verejný

Vážený obchodný partner,

spoločnosť Finančné centrum a.s. sa v zmysle starostlivosti o svojich klientov snaží neustále zlepšovať svoje služby a preto sme pre Vás opätovne vyrokovali zlepšenie podmienok v rámci likvidácie poistných udalostí.

V prípade poistných udalostí z rizika "vandalizmus" sa po rokovaniach s poisťovňou Allianz SP a.s. podarilo navýšiť limit bez potreby hlásenia Policajnému zboru SR -z aktuálnych 300 € sa tento limit posúva na hranicu 700 € - to je hranica, ktorá Vás "oslobodzuje" od večných problémov s policajnými správami a hodinami strávenými na policajnom zbore.

Táto hodnota bola stanovená poisťovňou po ich internej analýze, ktorú vyhodnotili na základe škôd z daného rizika. Veríme, že táto informácia bude pre našu ďalšiu vzájomnú prácu prínosom a plusom, ktorý Vám ušetrí čas aj peniaze.

Tento benefit sa týka poistných zmlúv Allianz SP a.s. uzatvorených cez spoločnosť Finančné centrum a.s.

Vaše poistné zmluvy ostávajú nezmenené a tento benefit nebude mať žiaden vplyv na ročnom poistnom a pod. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste v prípade riešenia poistných udalostí z rizika "vandalizmus" kontaktovali naše oddelenie likvidácie a príslušných pracovníkov, ktorí Vám radi poradia a usmernia Vás v ďalších krokoch.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vašou spoločnosťou!

S pozdravom

Daniel Drga

Predseda predstavenstva