TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023

07. 06. 2023

Verejný

22. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023 - Prvý krok k energetickej nezávislosti sa koná v dňoch 17. – 19.5.2023 vo Vysokých Tatrách – Štrbské Pleso v hoteli Patria.

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

Konferencia je akreditovaná vo vzdelávacom programe TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023, Prvý krok k energetickej nezávislosti v projekte celoživotného vzdelávania ČKAIT a je ohodnotená 3 bodmi.

Tematické okruhy konferencie:

  1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov a výpočtové metódy.
  2. Stavebné materiály, systémy a stavebné konštrukcie zabezpečujúce tepelnú ochranu budov a predpoklady splnenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a uhlíkovú neutralitu (steny, strechy, podlahy, okná a dvere).
  3. Skúsenosti z výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie a energeticky hospodárnej obnovy budov, trendy vývoja. Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka a spoločenský program.

Bližšie informácie na webe

https://www.zsvts.sk/tepelna-ochrana-budov-2023/

alebo v pdf