Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

20. 07. 2024

Len pre členov
Nie ste členom

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  (ďalej len „úrad“) preto týmto upozorňuje odberateľov elektriny a plynuÚrad pre reguláciu sieťových odvetví  (ďalej len „úrad“) preto týmto upozorňuje odberateľov elektriny a plynu, aby v prípade, že majú záujem o prechod na neregulovanú cenu od 1.1.2024, prípadne o zmenu dodávateľa v rámci regulovanej ceny, podali žiadosť u svojho dodávateľa o túto zmenu do 31.3.2023.