Zateplenie domu alebo bytu na ľubovoľnom podlaží

01. 02. 2020

Len pre členov
Nie ste členom

Ako na zateplenie domu alebo bytu na ľubovoľnom podlaží, rýchlo a efektívne a bez potreby lešenia. Ďalší zo série technologických článkov, ktorý rieší tému zatepľovania a únikov tepla.Problém:

Vyššie uvedený problém sa týka množstva samostatných bytových jednotiek viacpodlažných stavieb staršej bytovej výstavby, ba dokonca nevhodne zateplených bytov, pri ktorých nie je plnohodnotne odstránený nielen energetický,ale ani hygienický problém, v podobe kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu a kultivácie plesní.

  • Časté nezhody názorov a možností vlastníkov bytov vedú do patovej situácie, kde náklady s postavením lešenia a zateplenie samotné nie sú fi nančné pokryteľné, čím trpia vlastníci samostatných bytových jednotiek, ktorí nemôžu z vlastných prostriedkov kryť náklady aj za iných.
  • Často sú v reklamách propagované protiplesňové nátery s rôznymi aditívami brániacimi kultivácii plesní rôznym spôsobom, od nevhodných toxínov až po aktívne striebro. Ich účinok v danej oblasti dočasného potlačenia rozvoja plesní je nesporný, avšak neriešia príčinu ich vzniku. Chýbajúce, výrazné teplotechnické riešenie povrchu, tu však spravidla chýba.
  • Problém vyregulovania systému vykurovania je častý vnútorných aj štítových, podstrešných bytov. vlastníci potrebujú vylepšiť teplotechnicky stav ich obvodového plášťa na zabezpečenie tepelnej pohody a dostatočnosti dodávanej tepelnej energie.
  • Trvalé podchladzovanie nezateplených vnútorných nosných stien bytových jednotiek pri nevyužívaní bytu jedným z vlastníkov a jeho tepelné zisky na úkor obývaných jednotiek.
  • Riešenie detailov aj exteriérových povrchových úprav a konštrukcií, bez relevantného navýšenia hrúbky ich povrchovej úpravy.

Riešenie:

Tenkovrstvový fasádny a interiérový nástrek Aditizol, v hrúbke 0,5 mm až 2,0 mm, biely, kolorovateľný v celej farebnej škále doporučene svetlých farieb, s extrémnou tepelnoizolačnou schopnosťou, nemajúcou ekvivalent v úžitných vlastnostiach a možnostiach nasadenia inými, spravidla len interiérovými nástrekmi, s výrazne nižším tepelným odporom, z titulu, či už len vysokých refl exných vlastností, bez vysokej účinnosti náteru / nástreku v hmote a ich kombináciami.Nástrek bytovej jednotky je aplikovateľný zo strany interiéru v rozsahu, podľa potreby. Menší presah na vnútorné nosné konštrukcie je z hľadiska vylúčenia tepelného mostu kontaktu nevyhnutný. Nakoľko hrúbka je rádovo v mm a ide tu do stratena je strata priestoru zanedbateľná. Časová náročnosť je daná potrebou vrstvenia nástreku, spravidla 3-4 dni.

Príprava neutralizuje podklad pri silnom zaplesnení a zabezpečuje kontaktný mostík. Základný nástrek je biely. Doporučené je sústrediť viacero sanačných zásahov v celkovo väčšej ploche, nakoľko režijné náklady pri malej ploche vysoko prevyšujú cenu materiálu a práce.

Nástrek je kedykoľvek v budúcnosti upravovateľný, je neinvazívny, odstrániteľný bežným spôsobom a premaľovateľný.

Nakoľko je jeho ochranná izolačná vlastnosť aj v hmote systémovej vrstvy (nástrek je vrstvený ako lístkové cesto) premaľovanie nespôsobí úplné vyradenie jeho účinnosti, ako pri iných len refl exných náteroch.

Malé opr...
...........................