Zmena poštovej adresy RC Banská Bystrica

21. 07. 2024

Verejný

Od 1. januára 2023 bude poštová adresa RC Banská Bystrica nasledovná:

Regionálne centrum ZSVB
Mgr. Juraj Škvarka
Pieninská 21
974 11 Banská Bystrica

Telefónne a mailové kontakty zostávajú nezmenené. Zároveň sa mení aj poskytovanie osobných konzultácií, tie budú možné len na základe telefonickej dohody v pracovných dňoch od 16:00 do 18:00 hod. Telefonické a mailové konzultácie sú poskytované v pracovných dňoch od 16:00 do 18:00 hod.

Mgr. Juraj Škvarka
predseda Regionálneho centra ZSVB
Banská Bystrica