html web generator

ZSVB na Slovensku

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku


Aktuálne informácie


» ZMENA ADRESY ZSVB NA SLOVENSKU

Dávame do pozornosti zmenu adresy - našu NOVÚ PREVÁDZKU.  NÁJDETE NÁS V KOŠICIACH, NA MASARYKOVEJ 21, na prízemí. 

Zmena úradných hodín: Pondelok - Piatok, od 10.00 do 17.00.


» INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH ZSVB NA SLOVENSKU

Aktuálne informácie o aktivitách ZSVB na Slovensku a činnosti regionálnych centier, nájdete na našom webe v sekcii AKTIVITY a taktiež pravidelne aj v internom časopise Vlastník - Byt - Bytový dom.» POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR

Banská Bystrica dňa 20. apríla 2017 o 15.00 hod. (štvrtok) v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice Lazovná ul. Banská Bystrica.
Užitočné odkazy

» Zákon č. 182/1993

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva, 

práva a povinnosti vlastníkov » Štátny fond rozvoja bývania - ŠFRB

Zvýhodnené úvery na komplexnú obnovu bytových domov

Typy úverov, podmienky ich získania, tlačivá.


» Zákon č. 657/2004 Z. z. 

O tepelnej energetike


» Zákon č. 122/2013 Z. z. 

Zákon o ochrane osobných údajov.

SVB a NP je zo zákona prevádzkovateľom informačného systému.


» Zákon č. 50/1976 Z. z.

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Právne vymedzuje základné úlohy a povinnosti účastníkov stavby.
Charakteristika združenia

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 


Združenie - ZSVB bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a na poradenskú činnosť. Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava.Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

NAŠA NOVÁ PREVÁDZKA

Nájdete nás v Košiciach na Masarykovej 21, na prízemí.