Pozvánka na odborný seminár

24. 05. 2024

Verejný
Odborný seminár ZSVB na Slovensku sa uskutoční dňa 6. apríla 2024 (sobota) o 09:00 h v Košiciach v priestoroch Congress hotela CENTRUM, salónik Einstein 2 Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Program:

  1. Prezentácia účastníkov od 08.45 do 09.00 hod.
  2. Otvorenie.
  3. Smart Ista, spoľahlivé riešenie diaľkových odpočtov - Pavol Durkáč, Ista Slovakia s.r.o.
  4. Čistenie kanalizácie v BD a čistenie fasád – Milan Hrabčák, MH LINE s.r.o.
  5. Živelné udalosti a ich riešenie v rámci poistenia bytových domov – Daniel Drga, Finančné centrum a.s.
  6. Novela Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č.182/1993 Z. z. účinná od 01.04.2024 – Monika Šamková, ZSVB na Slovensku.
  7. Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z. o rozpočítavaní tepla a teplej vody – Ľubomíra Čapkovičová a Janka Desiatniková, ZSVB na Slovensku.
  8. Záver

Prosíme o potvrdenie účasti do 02.04.2024 na e-mailovú adresu zsvb@zsvb.sk

alebo telefonicky: 0903676393, 055/6782483.