easy offline web development

ZSVB na Slovensku

Kontakty

KONTAKTY | REGIÓN KOŠICE pod ÚK ZSVB na Slovensku  

REGIÓN KOŠICE pod ÚK ZSVB na Slovensku

Rozhodnutím regionálnej konferencie dňa 6.11.2010 a schválením na Sneme ZSVB na Slovensku v Košiciach dňa 20.11.2010 bolo zrušené RC Košice  a priradené k Ústrednej kancelárii ZSVB na Slovensku ako Región Košice pod ÚK.
 • Úradné hodiny - Pondelok až Piatok od 10.00 hod. do 17.00 hod.
 • Osobné konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku poskytujeme v Pondelok až Piatok od 10.00 do 17.00 a počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne.
 • Osobné konzultácie pre nečlenov ZSVB na Slovensku sú spoplatňované 10,- EUR / hod. Termín konzultácie treba dohodnúť vopred.


Ing. Otília LESKOVSKÁ

 • zakladajúca členka ZSVB na Slovensku
 • odborná konzultantka
 • držiteľ Osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou  "Manažér správy budov"


e-mail: otilia.leskovska@zsvb.sk

mobil: 0905 767 779

pevná linka: 055 / 678 24 83

Ing. Ľubomíra ČAPKOVIČOVÁ

 • 1.viceprezidentka ZSVB na Slovensku
 • odborný konzultant
 • Členka Výkonného výboru ZSVB na Slovensku
 • spracováva písomné materiály pre členov ZSVB na Slovensku
 • pomáha zakladať nové SVB a NP
 • predseda spoločenstva v 6 bytových domoch v Košiciache-mail: lubomira.capkovicova@zsvb.sk

mobil: 0904 761 399

Ing. MONIKA ŠAMKOVÁ

 • prezidentka ZSVB na Slovensku
 • členka Výkonného výboru ZSVB na Slovensku
 • odborný konzultant
 • spracováva písomné materiály pre členov ZSVB na Slovensku
 • predseda spoločenstva v 4 bytových domoch v Košiciach


E-mail: monika.samkova@zsvb.sk

Mobil: 0907 954 452

Klub ZSVB na Slovensku Poprad

Predseda klubu: Mgr. Milan PRAŠČÁK 
Konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku sú poskytované
podľa individuálnej dohody. 

E-mail: klub.poprad@zsvb.sk
E-mail: hrad@hradonline.sk
Mobil: 0908 999 723

Klub ZSVB na Slovensku Spišská Nová Ves

Predseda klubu: Ondrej PAVLANSKÝ 
Konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku sú poskytované
podľa individuálnej dohody. 

E-mail: klub.snv@zsvb.sk
Mobil: 0911 517 849

Klub ZSVB na Slovensku Vranov nad Topľou a Humenné

Janka Desiatniková 

Mobil: 0907 198 795
E-mail : janka.desiatnikova@gmail.com