easy wysiwyg site builder software

ZSVB na Slovensku

DATABÁZA PROFESIJNÝCH PARTNEROV

PARTNERI ZSVB | OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

TOMIRA s.r.o. 

Od roku 2001 sa venujú ochrane osobných údajov. Ku dňu 22.9.2017 vyškolili viac ako 2500 oprávnených osôb vypracovali Bezpečnostný projekt pre viac ako 5200 spokojných klientov, a v 21 prípadoch klinetov zastupovali priamo pri samotnej kontrole, za ktorú preberajú plnú zodpovednosť. Na základe vzájomnej dohody, poskytujú naším členom služby za zvýhodnených cenových podmienok.


kontaktná osoba: Ing. Miroslav LISÝ

adresa: Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice

INFOLINKA: 055 / 20 20 220, 055/ 20 20 222

e-mail: info@tomira.sk

web: www.tomira.skREFERENCIE


V prípade záujmu zo strany členskej základne o využitie tejto nadštandardnej ponuky informujte sa prosím na hore uvedenej INFOLINKE, prípadne si vyžiadajte nezáväznú cenovú ponuku tu : ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU