Absolventi 2012

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE - ABSOLVENTI 2012


Od 8. decembra 2012 máme prvých 40 držiteľov osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania "Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome"  


Prinášame Vám zopár postrehov, dojmov a zážitkov: 

"Úplne to predčilo moje očakávania, páčila sa mi forma ukážok z praxe a vôbec prístup školiteľov k nám ako absolventom kurzu. Veľmi pekne ďakujem za to že ste takýto kurz pre nás ako predsedov zorganizovali a pevne verím,že to bude mať pre nás veľkým prínosom nových vedomostí a kontaktov na iných kolegov predsedov".

Marcela Šarvaicová 


"Kurz hodnotím veľmi pozitívne akurát by mohol byť väčší záujem zo strany predsedov. Prednášajúci reagovali na okamžité otázky k téme. Niektoré témy by ešte potrebovali aj väčší rozsah". 

Viliam Černuško 


"Zvlášť vysoko hodnotím výber prednášateľov, pretože so svojimi odbornými vedomosťami a dlhoročnými skúsenosťami sú zárukou kvalitných prednášok a my takto získané vedomosti budeme môcť v oveľa väčšej miere uplatňovať v našich spoločenstvách pri správe domu".

Mária Kralovičová  


"Aj keď si zákon vieme prečítať všetci, vysvetlenia jednotlivých citácií zákona a ujasnenie ich častí v praxi, bolo aspoň pre mňa naozaj potrebné. Veľkú hodnotu vidím v sile školiteľov, ktorí poňali celé školenie nielen teoreticky, ale vedeli pohotovo celú tému prepojiť s praxou. Priznám sa trochu som sa obávala, že školenie bude nudné, ale práve naopak je veľmi zaujímavé". 

Ľudmila Jones 


Celú fotogalériu si môžu pozrieť absolventi akreditovaného vzdelávacieho progamu na : zsvbnaslovensku.rajce.net